Jakie zastosowanie mają pręty kwadratowe?

Obecnie w wielu branżach przemysłowych oraz w budownictwie są powszechnie wykorzystywane, wysokiej jakości pręty zbrojeniowe. Pośród wielu z nich ogromne zastosowanie znalazły niezawodne pręty kwadratowe ze stali, które to są wytarzane przede wszystkim na potrzeby branży metaloplastycznej. Jakie są zatem ich właściwości oraz zastosowanie?

Istotne właściwości prętów kwadratowych

Pręty kwadratowe to produkty wykonywane ze stali. To niezawodne tworzywo posiada mnóstwo istotnych zalet. Pośród wielu z nich można wymienić:

– bardzo wysoką wytrzymałość – stal to bowiem stop charakteryzujący się ogromną wytrzymałością na niekorzystne czynniki mechaniczne. Pośród wielu z nich można wymienić między innymi rozciąganie. Dzięki temu poszczególne pręty wykonane z stali są dziś powszechnie wykorzystywane w branży konstrukcyjnej;

– plastyczność – podobnie jak metal czy stopy metali, stal można w bardzo łatwy sposób formować. Po przekroczeniu pewnej granicy naprężenia każdy stalowy pręt potrafi zmienić kształt i pozostać w nim do czasu zadziałania kolejnej siły odkształcającej;

– udarność – dostępne na rynku kwadratowe pręty ze stali są bardzo mocno odporne na poszczególne obciążenia dynamiczne stali;

– spawalność – elementy stalowe posiadają wysoką zdolność do trwałego łączenia się ze sobą. Do tego celu potrzebna jest jednak wysoka temperatura. Dzięki posiadaniu tej właściwości z kwadratowych prętów ze stali można tworzyć bardzo rozbudowane oraz skomplikowane struktury;

– twardość – dzięki odpowiedniej twardości poszczególne pręty ze stali posiadają zdolność opierania się poszczególnym próbom wciskania w strukturę innych obiektów. Zazwyczaj bywa tak, że im jest zastosowana twardsza stal, tym trudniej jest ją przeciąć.

Proces produkcji prętów zbrojeniowych

Właściwości poszczególnych prętów w ogromnej mierze są uzależnione od tego, jaki gatunek stali został wykorzystany w procesie ich produkcji. Dużą rolę w tym przypadku odgrywa zawartość węgla, która to nadaje stali odpowiednią twardość oraz sprężystość. Zazwyczaj bywa tak, że im w procesie produkcji zostało użyte więcej węgla, tym pręty są twardsze, a jednocześnie bardziej kruche.

Z kolei po dodaniu podczas produkcji do stali chromu, pręty takie są bardzo odporne na destrukcyjne działanie wilgoci. Ponadto wysoka zawartość chromu sprawia, że stalowe pręty posiadają srebrzysty kolor.

Szerokie zastosowanie prętów kwadratowych

We współczesnych czasach zastosowanie prętów kwadratowych ze stali jest bardzo szerokie. Są one przede wszystkim powszechnie wykorzystywane w branży metaloplastycznej. Znalazły one szerokie zastosowanie podczas realizacji poszczególnych projektów przez firmy zajmujące się kowalstwem artystycznym. Bardzo często ze stalowych prętów kwadratowych wykonywane są: przęsła ogrodzeń, bramy oraz poszczególne kosze, koszyki i kwietniki.