Horyzontalne przewierty kierunkowe

Współczesny przemysł budowniczy swoje projekty opiera na bardzo nowoczesnych technologiach, które pozwalają w niezwykły sposób uproszczać przebieg nawet najbardziej skomplikowanych prac i operacji budowlanych.

Rozwój infrastruktury

Urbanizacja i rozrost terenów wykorzystywanych przez ludzi dla różnych celów spowodowały rozwój wielu nowych rozwiązań i technologii pomagających dobrze zagospodarować tę przestrzeń tak, aby jednocześnie optymalnie i bez zakłóceń służyła wszystkim.

Budowa domów i budynków o różnym przeznaczeniu łączy się nieodzownie z potrzebną rozbudowy podstawowych urządzeń do ich poprawnego funkcjonowania.
Elementem tego systemu jest więc infrastruktura, składająca się z systemu usprawnień fizycznych takich jak drogi, mosty, tunele, koleje, zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe, sieci elektryczne i telekomunikacja (w tym łączność z internetem), gazownictwo, ciepłownictwo.
Czasowe i przestrzenne rozplanowanie takiego przedsięwzięcia od początku do końca na wstępnym etapie budowy wymaga niezwykłej precyzji. Zdarza się jednak, że taka przewidywalność może przysparzać pewnych kłopotów, dlatego późniejsze nowe koncepcje muszą być wdrażane bardzo przemyślanie, aby nie komplikować lub nie niszczyć wcześniej wykonanych projektów.

Przewierty bezwykopowe

Jednym z rozwiązań przychodzącym z pomocą dla włączenia nowości w już istniejące struktury są właśnie przewierty bezwykopowe. Powszechnie są one stosowane we wszelkich inwestycjach napotykających terenowe przeszkody różnego typu lub przy ściśle zabudowanych okolicach.
Wykonuje się je dzięki dobrej jakości sprzętowi i doświadczeniu operatora maszyny co w efekcie sprawia, że prace te są bardziej ekonomiczne dla inwestora i mniej czasochłonne. Są to poziome przewierty kierunkowe nieingerujące w już istniejące struktury.

Inne korzyści

Przewierty bezwykopowe są stosowane ze względu na brak zakłóceń w ruchu drogowym, mniejszą ingerencję w środowisko naturalne, niższe koszty wykonania wykopu bez konieczności naprawy powstałych w innym toku robót szkód i rozkopów. Są zatem bezpieczne dla istniejącej w sąsiedztwie innej inwestycji oraz infrastruktury lokalnej. Dodatkowo są też bezpieczniejsze dla pracowników, którzy nie muszą przebywać w pobliżu wykopów. Mogą też być wykonywane w trudnych warunkach gruntowych i w trudno dostępnych okolicach co stanowi, że są bardziej efektywne.
Można je wykonać na przykład pod autostradami, rzekami, torami kolejowymi.

Przewierty sterowane ułatwiają pracę i życie dlatego są tak powszechnie wykorzystywane w budownictwie.