Czym są przewierty horyzontalne?

Infrastruktura podziemna to nieodłączny element mocno zurbanizowanych obszarów, w tym przede wszystkim miast. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, retencyjna, gazociągi, światłowody znajdują się w najróżniejszych miejscach, często dość problematycznych. Modernizacje i naprawy takiej infrastruktury to duże wyzwanie dla specjalistycznych firm.

Nowoczesne technologie, czyli przewierty horyzontalne

Przewierty horyzontalne to jedna z innowacyjnych metod technik bezwykopowych, która ma na celu wykonanie różnego rodzaju instalacji podziemnych w miejscach, gdzie nie jest to możliwe przy pomocy tradycyjnych metod wykopowych. Zastosowanie ma przede wszystkim na mocno zurbanizowanych terenach i w dużych miastach, ale stosowana jest również pod rzekami, górami, sieciami dróg, chronionymi obszarami zielonymi, jak parki i rezerwaty. Konwencjonalne i bardzo inwazyjne metody w znacznym stopniu mogą uszkodzić znajdujące się na powierzchni zabudowania, autostrady, a to generuje olbrzymie koszty dla inwestorów. Tradycyjne metody nie sprzyjają również ochronie środowiska czy innych zabytkowych obiektów.

Jak to wygląda w praktyce?

Aby wykonać przewierty horyzontalne niezbędne jest wcześniejszy projekt, który ściśle określi tor ruchu, czyli trajektorię oraz punkt wyjścia przewiertu. Następnym krokiem jest wybór najbardziej odpowiedniej metody wiercenia oraz właściwe przygotowanie terenu. Wiercenie można podzielić na trzy kluczowe etapy:

– Wykonanie otworu, czyli tzw. przewiertu pilotażowego, w wyniku którego umieszcza się głowicę wiercącą z płetwą sterującą oraz sondą pomiarową. Możliwość sterowania pozwala ominąć wszelkie napotkane przeszkody, tym samym unikając niebezpieczeństwa uszkodzenia, np. innych, istniejących już instalacji.

– Tzw. rozwiercanie powrotne, które ma na celu poszerzenie otworu za pomocą rozwiertaka dobranego odpowiednio do rodzaju gruntu oraz innych istotnych parametrów. Wykonuje on ruch obrotowy, zwiększając w ten sposób średnicę otworu.

– Instalacja rurociągu – za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej wprowadza się przygotowany rurociąg.

Realne korzyści przewiertów horyzontalnych

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że przewierty horyzontalne są dużo bardziej opłacalną i wygodną techniką w montowaniu infrastruktury podziemnej. Niewielki wpływ na środowisko naturalne, zdecydowanie krótszy czas wykonania całego projektu oraz brak konieczności odtwarzania tego, co znajduje się na powierzchni sprawiło, że przewierty horyzontalne generują mniejsze koszty oraz realnie wpływają na szybkość wykonania inwestycji.